BİZDEN

ESKİ YÖNETİCİ & YENİ YÖNETİCİ

Televizyon dünyasının belki de en unutulmaz dizilerinden biri "Bizimkiler"dir. Bugün bu diziyle ilgili hafızamızı yokladığımızda bütün netliğiyle "Sabri Bey" gelir gözümüzün önüne. Apartman görevlisiyle ve komşularla sürekli sorun yaşayan, hesaplar arasında boğulan... Mutlu mu mutsuz mu? Başarılı mı başarısız mı bir türlü anlamadığımız Sabri Bey... Bir dönemin yönetici profilinin belki biraz abartılı da olsa çok başarılı bir tasviri aslında... Hadi gelin, hazır eskilere gitmişken dünün yönetici profiliyle bugünün modern yöneticilik anlayışını karşılaştıralım...
Değişimin, gelişimin, yeniliğin ve bunlarla birlikte yaratılan geleceğin umut dolu dünyası için. Apartmanlarımızda ve her yerde...

ESKİ TİP YÖNETİCİ

 • Apartman içinden seçilen ve muhtemelen yıllardır bu görevi severek üstlenmiş bir komşudur. Yüz yüze bakılması sebebiyle ve kırılmaması için her yıl aynı kişinin seçilmesi neredeyse komşuluk borcu haline gelmiştir.
 • Banka hesabı yoktur. Her daire için ayrı makbuz keserek, kapıcı aracılığıyla aidatları toplatır.
 • Giderleri, "gider çıktıkça" herkese eşit böler ve kapıcı aracılığıyla para tahsilatı yapar.
 • Yapılacak esaslı işler ve onarımlar, çoğunlukla onun kararıyla olur.
 • İşleri duruma göre ve ortaya çıktıkça değerlendirir.
 • Dairelere gelir - gider durumları konusunda genellikle bilgi sunmaz. Makbuzlardan görülebilmesi onun için yeterlidir.
 • Çoğu zaman denetim yapmaz, yaptırmaz.
 • Borcunu ödemeyen daire komşusu olduğu için yasal takip yapmayı ayıp sayar.
 • Dairelere borçlarını hatırlatmaz ya da kapıcı aracılığıyla ister.
 • Borcunu ödemeyen kiracının mal sahibinden tahsilat ister.
 • Kiracıya ait olmayan demirbaş bedelleri de isteyebilir.
 • Dairelerle genellikle kapıcıyı muhatap eder.
 • Aidat ve doğalgaz gibi giderleri "Yöneticilik yaptığı" gerekçesiyle ödemeyebilir. Bu miktar Profesyonel Yönetici ücretinden daha çok olabilir.
 • Apartmana iş yaptırırken işveren sıfatıyla, kendi dairesi için bazı bedelleri ödemeyebilir.
 • Böcek ilaçlamasını, su deposunun ve bacanın bakımını kapıcıya yaptırabilir.
 • Merkezi sistem kazanı için "daha temiz" diyebilir. Bacanın halen sorunsuz olduğunu düşünebilir, hidroforda arıza olmadığını zannedebilir.
 • Bahçe ve ağaç budamalarını "yapabiliyor" diye kapıcıdan isteyebilir.
 • Onun için "Kapıcı" vardır.
 • Kapıcı her daim apartmanda olmak zorundadır.
 • Onun yönetiminde, isteyen dairelerin kapıcıya bahşiş vermesi normaldir.
 • Kapıcıyı özel işlerde çalıştırabilir.
 • Kapıcının sorunlarını ancak anlattığında dinler.

YENİ TİP YÖNETİCİ

 • İşini bilen, seven, mevzuatı yakından takip eden, itibarlı, referansları güçlüdür. Kat malikleri kurulundan en az %51 oy alarak seçilir.
 • Şeffaf bir hesap düzeni vardır. Tüm aidatları, apartman adına açılmış banka hesabına yatırır.
 • Yapılan işletme projesini tüm malik ve sakinlere tebliğ eder. Bu projeye göre tüm giderleri, vadesi tahmin edilmiş olarak talep ederken; giderlerin taksiminde Yönetim Planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nu dikkate alır.
 • Yapılacak esaslı işler için keşifler yaptırır, teklifler alır, kat malikleri kurulunun onayına sunar. Onaylanan teklifleri faaliyete alarak bütçe oluşturur.
 • İşleri plan ve program çerçevesinde değerlendirir.
 • Bilanço hazırlayarak hem bina genelinde hem de daire bazında borç ve alacak durumlarını, gider ve gelir detaylarını hazırlar ve sunar.
 • Deneticinin hesaplarını denetlemesine, banka hesabını kontrol etmesine izin verir, yardımcı olur.
 • Tüm kat maliklerinin ve sakinlerinin haklarını korumak amacıyla, alışkanlık haline getirilmiş borç için yasal takip başlatır.
 • Malik ve sakinlerin borç durumlarını mail, sms ya da postayla hatırlatır.
 • Öncelikli sorumlunun, borcunu ödemeyen kiracı olduğu unutmayarak mal sahibiyle iletişim halinde kalır.
 • Mal sahibine ait demirbaş bedellerini mal sahibinden talep eder.
 • Dairelerle bizzat kendisi ve uzman personeli ilgilenir. İstek ve beklentileri dinler, gerektiğinde nabzı düşürür, işi hızlandırır. Her zaman memnuniyete odaklanır.
 • Ayda, daire başına çok makul fiyatlarla görevini icra eder ve kat maliklerine sunmadan maaşına zam almaz.
 • Dürüst ve ahlaklı bir Profesyonel Yönetici, apartman menfaati için işi en iyi teknik ve en iyi maddi şartlarla yaptırmak için çalışır.
 • Her türlü ilaçlamayı (kimyasalsız), su deposu ve baca bakımını, düzenli olarak işini bilen uzman firmalara yaptırır. İş güvenliği kontrollerinde de gösterilmek üzere form ve/veya sertifika alır.
 • Merkezi sistem kazan - brülör bakımı, hidrofor bakımı, baca bakımı, yangın tüp dolum ve bakımlarını düzenli periyodlarla ve yetkili servislere yaptırır.
 • Belediyeye başvurmak suretiyle ağaçların budanmasını sağlar. Bahçe bakımlarında en iyi bakım için profesyonel destek alır.
 • Onun için "Apartman Görevlisi" vardır.
 • Apartman görevlisinin çalışma talimatnamesi doğrultusunda ve çalışma saatleri dışında dinlenebilmesine imkan verir. Tüm yasal izin haklarını korur, gözetir.
 • Bahşiş yerine, Apartman Görevlisinin motivasyonu için, bayram ikramiyesi ve yılbaşı ikramiyesi önerisini kat maliklerine sunar.
 • Apartman Görevlisinin, mesai saatleri içinde ve sadece apartman işleri için görev tanımı dahilinde çalışmasını sağlar.
 • Apartman Görevlisiyle daimi diyalog halinde kalır. İstek ve ihtiyaçlarını dinler, taleplerini dikkate alır.


İLGİLİ HABERLER

>>"APARTMAN YÖNETİMİNDE KRİTİK SORUNLAR, PRATİK ÇÖZÜMLER" haberini görmek için tıklayınız...


>>"30 Yıldır Huzur ve Güven İnşa Ediyoruz" haberini görmek için tıklayınız...