APARTMAN YÖNETİMİ

İdari Yönetim

 • Tüm yönetim sorunlarının çözümü
 • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması
 • İşletme projesinin hazırlanması
 • Gelir-Gider hesaplarının noter tasdikli işletme defteri esaslı, düzenli olarak işlenmesi, tüm kayıtların tutulması
 • Alınacak her türlü kararın, yapılacak her türlü işin yasal dayanaklara bağlı olarak düzenlenmesi
 • Alınan tüm kararların kat maliklerine usulüne uygun olarak işletilmesi
 • Binaya ve komşularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen malik ve sakinlerin, avukat vasıtasıyla dava ve icra takipleri

Bütçe Yönetimi

 • Tüm yönetim sorunlarının çözümü
 • Yıllık olağan ve olağanüstü toplantıların usulüne uygun yapılması
 • İşletme projesinin hazırlanması
 • Gelir-Gider hesaplarının noter tasdikli işletme defteri esaslı, düzenli olarak işlenmesi, tüm kayıtların tutulması
 • Alınacak her türlü kararın, yapılacak her türlü işin yasal dayanaklara bağlı olarak düzenlenmesi
 • Alınan tüm kararların kat maliklerine usulüne uygun olarak işletilmesi
 • Binaya ve komşularına karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen malik ve sakinlerin, avukat vasıtasıyla dava ve icra takipleri

Personel Yönetimi

 • Apartman görevlisi ve varsa diğer hizmetlilerin SSK tahakkuklarının hazırlanması, düzenli olarak ödemelerin gerçekleştirilmesi, bildirgenin bir nüshasının binanın görünür bir yerine asılması
 • Vizite kağıtlarının hazırlanması
 • Görevlilerin izin sürelerinde hizmetin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması
 • Çalışanların sözleşmelerinin, TC kimlik no, SSK no gibi bilgilerinin kayıt altında olması
 • Görevliler için çalışma talimatnamelerinin hazırlanması
 • Çalışan personelin denetlenmesi, uygun olmayan durumlarda sözlü ve ardından yazılı ikaz ve ihtarı