Uzmanlaşma Sorunların Hızlı Çözümünü Sağlar

Ara 15 2012 Apartments

M. Ertaç Ansan
Serbest Muhasebeci/Mali Müşavir
info@bariskanyonetim.com

Günümüzde profesyonel yöneticilik artık uzman kişiler tarafından verilen bir hizmet olup bu hizmeti alan apartman ya da site sakinleri de bu durumdan oldukça memnunlar.

Günümüz şartlarında kişilerin ya da kurumların kamu ile arasında köprü kurarak, hem kuruluş aşamasından önce hem kuruluş aşamasında hem de faaliyet dönemi sırasında muhasebeye ve meslek mensubuna duyulan önem gün yüzüne çıkıyor.

Kuruluş aşamasından önce maliyet belirlemede önemli olan muhasebe bilgisi, kuruluş aşaması sırasında da gerekli evrakların tam ve eksiksiz düzenlenmesi, idare tarafından istenilen belgelerin tanzim edilmesi ve kuruluş süresinin buna bağlı olarak en kısa sürede gerçekleşmesini de beraberinde getiriyor. Faaliyet döneminde de firmaların belge düzenini sağlamak suretiyle istenilen zamanda firma sahiplerine sunulmak üzere firmanın durumunu gösterir belgeler düzenlemek, firmanın kamu idaresine karşı görevlerini yerine getirmesini sağlamak ve firmanın kârlılığını artıracak fikirler sunmak muhasebe ve meslek mensubunun vazgeçilmez görevleri arasındadır.

Söz konusu görevleri yerine getirmek günümüzde belirli bir eğitim seviyesinden geçmiş, belirlenmiş sınavları kazanmış ve bu yeterliliğe sahip olduğu meslek odası tarafından belgelenmiş meslek mensupları tarafından yapılmakta. Bunun yanında yaşam alanımızın gitgide daraldığı ve hayatın olabildiğince hızlı akmasına paralel olarak gelişen yaşam sorunları neticesinde apartmanlarda yaşayan kişilerin birbirleriyle ve ikamet ettikleri yerleşim yerleriyle olabilecek sorunlarında artık profesyonel yöneticiler ön plana çıkıyor.

Kuşkusuz ki her alanda olduğu gibi uzmanlaşma, sorunların mümkün olduğunca önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayan güçlü bir disiplin. Uzmanı olmayan kimseler tarafından yapılan işler neticesinde ortaya, çözüm yerine daha büyük sorunların çıktığı bir gerçek. Hem meslek mensupları hem de profesyonel yöneticiler kendi müşteri ya da mükelleflerinin kanunla yerine getirmesi mecburi görevlerini yapmasına yardımcı olmakta ve uzmanlık alanına giren konularda sorunun bir parçası olmadan çözüme götüren yolu göstermede aydınlatıcı bir amaç gütmektedirler. Bu işlerin düzenli, kendini konusunda yetiştirmiş, kaliteli hizmeti sunmak için uğraşan kişiler tarafından yapılması işlerin zamanında, sorunsuz ve kanuni sınırlar içinde yürütülmesini sağlamış olacaktır. Günümüzde profesyonel yöneticilik artık uzman kişiler tarafından verilen bir hizmet olup bu hizmeti alan apartman ya da site sakinleri de bu durumdan oldukça memnundurlar.

Sonuç olarak; kaliteli ve alanında uzman insanlara aktarılan işlerde, artık minimum sorun ve minimum maddi kayıp ortaya çıkıyor. Bu da profesyonel bakışın, hayatımıza getirdiği farklılığı, kaliteyi ve tabii ki yaşam konforunu net bir şekilde açıklamıyor mu sizce de?