Apartman Tadilatlarında Nelere Dikkat Edilmeli?

Ara 15 2012 Apartments

Grand Hyatt Otel, Antalya Ramada Oteli ya da Dünya Ticaret Merkezi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, hatta tarihi bir yapı olan Marmara Apartmanı... Hepsinin, güzel görünmesinde onların payı büyük. Barışkan Yönetim'in çözüm ortaklarından ve artık kendi iç/dış cephe boyalarını üreten Boyart firmasının sahibi İnşaat Mühendisi Mesut Şener ile görüştük.

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunuyum. 1995 yılında kendi işimi kurarak apartman ve sitelere yönelik tadilat hizmetlerine yöneldim. 2004 yılında ise, yaptığımız işlerde önemli bir malzeme olan boyanın tedariki için daha ekonomik şartlar oluşturmayı uygun görerek Boyart markamızla kendi boyamızı üretmeye başladık. Artık yaptığımız hemen tüm işlerde kendi boyamızı kullanıyor; böylece hem malzememiz hem de işçiliğimiz için müşterilerimize tam garanti vermiş oluyoruz.

Diğer hizmet alanlarınız nedir?

İç ve dış cephe boyamanın yanı sıra; temel su yalıtımı, ısı yalıtımı, çatı tadilatı, çatının tamamen yenilenmesi, teras yalıtımı ve mantolama gibi işler hizmet alanımız içinde yer alıyor.

Hizmet verdiğiniz sektörün gelişimi için siz neleri değiştirdiniz?

1995 yılında sektöre adım attığımızda neredeyse ustaların hakim olduğu bir pazar vardı. Bu işi yapan mimar ya da mühendisler çok azdı. Biz sektöre, hak ettiği ciddiyeti göstererek girdik ve ilk kurumsal firmalardan biri olarak yeni bir soluk getirdik. Her fırsatta, işin aslında mimarlar ve mühendislerle yapılması gerektiğini anlattık. Dolayısıyla bu alanı profesyonel ve güvenilir bir zemine oturttuk. Bugün artık mantolamanın devlet tarafından desteklenmesiyle birlikte firma sayısının artarak sektörün büyüdüğüne tanık oluyoruz...

Sayı arttı dediniz; bu noktada firma seçimi de önem kazanıyor. Peki kat malikleri, yöneticiler nelere dikkat etmeli?

Bu nokta çok önemli; çünkü doğru firmayla yola çıkmadığınızda bunun negatif sonuçlarını da yaşıyorsunuz. İnsanlar bazen firmayı geri plana atıp, kullanılacak malzemeye bakarak karar veriyor. Fakat şunu unutmamak gerekiyor; doğru firma sizin işinizi en doğru malzemelerle, en uygun bütçeye mal eden firmadır. Bu nedenle her şeyden önce seçtiğiniz firma, teknik uygulama sorumluluğuna sahip olmalı. Meslek odalarına bağlı mı, ticaret odasında kaydı var mı; bunları önceden araştırmalısınız. Öyle firmalar oluyor ki, inşaat mühendisimiz var diyerek iş yapıyor; ancak o mühendise hiçbir zaman rastlanamıyor. Oysa ekiplerinde ve iş takibinde mutlaka bir inşaat mühendisi ya da mimar olması şart. Bunların olmadığı firmalarla çalıştığınızda ortaya çıkacak bir iş kazası, yaralanma ya da ölüm gibi sorunlarda kanunen siz de sorumlu oluyor ve suçlu konumuna düşüyorsunuz. Üniversitede okurken bize şunu öğretmişlerdi: "Bir usta, sizden daha sağlam bir bina yapabilir; fakat sizden daha sağlam ve ekonomik bir bina yapamaz." Örneğin, ben gitar çalabiliyorum ama bu durum konser vermemi gerektirmiyor...

Firma seçiminde önemli bir nokta daha var. Yeni mimar ya da mühendis olan birinin apartman tadilatında ne kadar yeterli olduğu tartışılır; çünkü okulda bu bilgiler verilmiyor. Bu noktada da firmanın tecrübelerine, hangi projeleri yaptığına bakmak sağlıklı olacaktır.

Apartmanlara mantolama ve dış cephe yapımının arttığını görüyoruz. Bu konuda kat maliklerinin beklentileri ne oluyor?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki, genel olarak bütçe odaklı bir yaklaşım tarzı var. Böyle olunca da asıl ihtiyaçtan uzaklaşılıyor ve sonuç pek çok kişiyi tatmin etmiyor. Mantolama, sadece bir ısı yalıtımıdır. Fakat cephede kalıcı bir görsel yenilik isteniyorsa, boyanın altındaki katmanların da yenilenmesi gerekir. Bu da ek maliyet getiren bir iş. Boya işlerindeki genel beklenti hep aynıdır; tüm binanın güzel olacağı düşünülür. Oysa, "onarılması" ve "onarılarak güzelleştirilmesi" farklı şeylerdir. Bu noktada beklentilerin daha gerçekçi olması ve bütçe odaklı düşünülmemesi gerekiyor.

Marmara Apartmanı için Barışkan Yönetim ile nasıl bir işbirliğiniz oldu?

Cumhuriyet Dönemi yapılarından ikinci derece tarihi Marmara Apartmanı için yıllardır hiçbir işlem yapılamıyordu. Apartmanın cephesinde pek çok döküntü vardı, balkon altlarındaki parçalarda düşmeler olmuştu. Barışkan Yönetim'in yönetimi almasıyla birlikte apartmanı şimdi eski görünümüne kavuşturduk. İBB'nin tarihi binaların restorasyonu için hizmet veren birimine müracaat ettiğinizde bir ekip gönderiyorlar ve yapılacak tüm tadilatlar için size rehberlik edecek bir rapor hazırlıyorlar. Çalışmanızı oradaki standartlara uygun olarak yapmak zorundasınız.

Balkonlardan düşen parçalar aslında hayati risk de yaratıyor. Bu konuda belediyeler nasıl bir rol üstleniyor?

Dış cephe yaptırmanın belirli prosedürleri var. Fakat apartman cephelerinde tehlike oluşturan parça, sıva dökülmeleri olduğu zaman belediyelerin bu duruma hassasiyetle yaklaşıp, apartman yönetiminin cepheyi onarma kararı almasını beklemeksizin acilen müdahale etmesi gerekir. Bugün itibariyle belediyelerin böyle bir çalışmasının olmadığını görüyoruz.

Barışkan Yönetim ile birlikte çalışmak size ne gibi kolaylıklar kazandırıyor?

Apartman ve site yönetimi konusunun bu işi uzun zamandır yapan profesyoneller tarafından yürütülmesi, oldukça sağlıklı bir yaklaşım. Nihai tüketiciye hizmetlerimizi anlatırken yaşadığımız zorluklarda Barışkan Yönetim'in aracı rolü üstlenerek bizi oldukça rahatlattığını söyleyebilirim. Çünkü Barışkan Yönetim, müşteriyi bizden daha iyi tanıyor ve doğru uygulamaları ifade edebilme konusunda çok bilgili, eğitimli, başarılı ve güvenilir bir firma. Barışkan Yönetim ağırlıklı olarak sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyi daha üst noktalarda, beklentileri daha yüksek kesimlerin oturduğu bölgelerde hizmet veriyor. Biz de ağırlıklı olarak aynı bölgeler üzerinde iş yaptığımız için zamanla ortak projelerimiz, müşterilerimiz oldu. Barışkan Yönetim ile Boyart olarak aynı dili konuşabiliyor olmak projelerimize de olumlu yansıyor.

HER APARTMANA ENERJİ KİMLİK BELGESİ!

Evlerdeki ısı kaçakları, enerjinin etkin kullanımı açısından önemli bir sorun. Mantolama bu kaçakları ne oranda engelliyor?

Duvarlardan kaynaklanan ısı kaçakları yüzde 35 civarında. Mantolama işlemiyle bu kaçağın bir kısmını engelleyebiliyoruz. Kuşkusuz her ev için enerjiyi etkin kullanmak önemli bir konu. Yakın zaman içinde devlet de artık apartmanlarda bir tür enerji kimlik belgesi çıkarma hazırlığı içinde. Böylelikle her apartman fiziki koşullarına göre bir enerji kimlik belgesine sahip olacak. Hatta bunu yapan kurumlar devlet tarafından da yapılandırılıyor. Artık elektrik ya da doğalgaz, bir binanın enerji kimliğinin gösterdiği kullanım oranlarına göre daha doğru kullanılarak kontrol altına alınacak. Apartmanların uygulamayı başarıyla yürütebilmesine destek olmak için, enerji harcamalarında birim fiyatlar devlet tarafından düşürülecek.

Boyart