BARIŞKAN YÖNETİM'DEN 10 SORUDA GÜVENLİ ASANSÖR KULLANIMI

Yaşadığımız mekanlarda her gün sık sık kullandığımız asansörlerin doğru kullanımı, bakımı ve kontrolleri kuşkusuz hayati önem taşıyor. İlgili yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, bu yıldan itibaren asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinde A tipi akredite muayene kuruluşlarının yetkilendirilmesi konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği; bu yıldan itibaren asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin A tipi akredite muayene kuruluşları tarafından yapılması artık zorunlu. Bundan sonra belediyeler, kendi sınırları dahilindeki asansörlerin periyodik kontrollerinin yapılması için bir A tipi akredite muayene kuruluşunu yetkilendirerek asansör periyodik kontrollerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak. Konuyla ilgili olarak hazırladığımız bu yazımızda, en çok merak ettiğiniz hususları son yasal düzenlemeler çerçevesinde yanıtlamaya çalıştık...

Asansör periyodik kontrolü - fenni muayenesi ne anlama geliyor?

18/11/2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği gereği, asansörün hizmete alınmasıyla birlikte ilk yılın sonunda ve sonrasında "yılda en az bir defa" yaptırılması gereken kontrollerdir.

Zorunlu mudur?

Can ve mal güvenliğini koruma amacı olan yıllık kontroller yasa gereği zorunludur.

Yaptırılmazsa ne olur?

Periyodik asansör kontrolü yapılmayan binalar A tipi muayene kuruluşu tarafından tespit edilir ve o asansör, ilgili belediye tarafından mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Her ay sözleşmeli asansör firması bakım yapıyor. Yine de periyodik kontrol gerekli midir?

Evet, gereklidir; çünkü iki hizmet birbirinden farklıdır.

Periyodik kontrol için nereye başvurulur?

Bağlı bulunulan belediyenin yetkilendirdiği A tipi muayene kuruluşuna başvurularak bir form doldurulur. Randevu gün ve saatleri ayarlanır.

Randevu günü geldiğinde bu muayene kim tarafından yapılır?

A tipi muayene kuruluşundan gelen mühendisler tarafından, asansörün aylık bakımlarını yapan firma ve Yönetici ve/ veya bina sorumlusu nezaretinde yapılır.

Kontrolleri yapacak firmanın yetkili olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Kontrolü gerçekleştirecek firmalar TS EN 17020 standartlarına göre asansör konusunda akredite olmuş, A tipi muayene kuruluşlarıdır. Akreditasyon belgeleri Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) üzerinden öğrenilebilir.

A tipi muayene kuruluşu diyoruz. Bu periyodik kontrollerde akreditasyon zorunlu mudur?

2012 yılından sonra Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğince zorunludur.

Bu muayeneler ücretsiz midir?

Ücretlidir. Belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde ve bölgelere göre farklılıklar göstermektedir.

Bu muayenelerin yapılmasından kim sorumludur?

Kat maliklerini temsilen yönetici sorumludur..

MUAYENE SONRASI VERİLEN ETİKETLER NE ANLAMA GELİYOR?

Bina Ortak Alanlarının Bakımı – Teknik İdaresi

 • Her yıl düzenli olarak yapılan haşere ilaçlaması
 • Bahçe bakımı için anlaşmalar yapılması, çevre ve bahçe takibi, temizlik kontrolü
 • Su deposunun yıllık bakım ve kontrolleri
 • Hidroforun bakım ve kontrolleri
 • Doğalgaz kazan ve boiler'in yıllık bakımı, sene içinde takibi
 • Aylık asansör kontrollerini yaptırmak, her yıl fenni muayene takibini sağlamak
 • Her sene rutin olarak yapılan çatı – baca kontrol ve tespitleri
 • Her türlü onarım, tadilat, iç-dış cephe boya ve mantolaması gibi konularda ön hazırlık yapılması, yönetim kuruluna sunulması
 • Tüm hizmetler için uzmanlarla çalışmak, üç ayrı yerden teklif almak, rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna-deneticiye sunmak, ardından sözleşmeleri gerçekleştirmek
 • Tüm hizmetleri denetlemek

Güvenlik

 • Apartmanın güvenlik ihtiyacının tespiti
 • Malikler Kurulu tarafından hazırlanan şartnameler kapsamında teklif hazırlıklarının yapılması, değerlendirilmesi
 • Binanın güvenliği için gerekli aydınlatma, korunma, onarma gerektiren hizmetlerin tespit ve takibi
 • Güvenlik hizmeti verildiği takdirde, çalışan personelin ve şirketin denetimi
 • Yangın söndürme sistemleri ve yangın tüplerinin kontrolü


YANGIN ÖNLEMLERİNİZ YETERLİ Mİ?

Ocakta unutulan yemek, beklenmedik bir elektrik kaçağı ya da prizde unutulan bir ütü… Hepsi büyük bir facianın habercisi adeta. Oysa evlerde ve apartmanlarda olası bir yangın tehlikesine karşı her an tedbirli olmak, yaşanabilecek bir yangını söndürmekten çok daha kolay olmaktadır…

Türkiye'de genellikle yayları geldiğinde orman yangınları artış gösterir. Yaz sıcaklığının ve rüzgarın etkisiyle yüzlerce dönüm orman bir anda küle dönerken büyük bir çaresizlik yaşarız. Ancak sadece ormanlarda değil, şehrin içinde de, her an başımıza gelebilecek bir olaydır. Özellikle toplu yaşam alanları olarak gerekli tedbirlerin alınmadığı apartmanlar, olası bir yangın tehlikesi için büyük faciaların da habercisi haline gelebiliyor. Unutulmamalıdır ki; yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağı konusunda bilgi sahibi olmamak, yangının en önemli nedenleri arasındadır. Dolayısıyla konuyla ilgili iki aşama önem taşımaktadır. Birincisi, yangın tehlikesine karşı öncelikle gerekli tedbirleri almak; ikincisi ise, eğer bir yangınla karşılaşma durumu olursa nasıl müdahale edileceğini bilmektir.

110 Yangın anında aramayı ihmal etmeyin!

Evlerde ne gibi önlemler alabiliriz?

Rakamlar, yangın hasarlarının dörtte üçünün konutlarda oluştuğunu gösteriyor. Sebepler arasında ise ihmal ve teknik hatalar ilk sırada geliyor. Evlerimiz, herhangi bir yangın tehlikesine karşı özellikle pek çok elektronik eşyanın ve yanıcı maddenin bir arada bulunduğu riskli bölgelerdir. Ancak ev içinde gerekli tedbirlerin alınmasıyla yangın riski de minimize edilebilir. Evdeki elektrikli cihazların yanlış kullanımı, soba ve kalorifer sistemlerinin yanlış yerleştirilmesi yangın riskini artırabilir. Yine evdeki herhangi bir arıza durumunda, elektrik sistemlerine işin uzmanı olmayan kişilerin müdahale etmesi de istenmeyen ir duruma sebep olabilir. Evimizdeki cihazları kullanırken bazı hususları alışkanlık haline getirmeliyiz. Örneğin, tost makinesi ya da ütü gibi cihazlarla işimiz bittiğinde fişlerini çekmeyi ihmal etmemeliyiz. Evde kullandığımız mumları perde ya da televizyona yakın bırakmamalı, odada işimiz bittiğinde söndürmeyi unutmamalıyız. Bu noktada bir öneri, asla tahta mumluk almayın. Bunun yerine seramik mumlukları tercih edebilirsiniz.

LPG tüplerinin bulunduğu mutfak ve banyoların sürekli havalandırılması da alınacak önlemler arasındadır. Özellikle kat sakinleri, olası bir doğalgaz sızmasına karşı, doğalgaz kombisinin bulunduğu yere monte edeceği basit bir alarm sistemiyle tehlikeyi bertaraf edebilir. Pek çok yerde kolayca bulunabilecek doğalgaz alarm sistemleri, herhangi bir sızmaya karşı ev halkını sesli olarak uyarmaktadır. Ancak bu noktada da ev halkının panik yapmaması, bazı kurallara özellikle dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin, alarm uyarı verdiğinde yapılacak ilk iş, evin ışıklarını asla açmamak (mum dahi yakmamak) ve doğalgaz vanasını kapatmak olacaktır. Bu iki kuralı yerine getirdikten sonra hızlıca pencereleri açıp evi havalandırmak herhangi bir üzücü olayı ortadan kaldıracaktır. Aynı şekilde, dumana karşı duyarlı yangın alarm cihazları da evlerde basit ve ekonomik bir önlem olarak bulundurulmalıdır. Bu tip cihazlar hem ekonomik hem de yüksek nitelikte ve sağlam olarak üretildikleri için uzun ömürlü olmaktadır.

YANGIN ANINDA 10 ADIM

 • Öncelikle telaşlanmayın.
 • Eğer bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa kullanın.
 • İtfaiyeye telefon edin (110).
 • Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildirin.
 • Mümkünse yangının cinsini (bina, benzin, araç gibi) belirtin.
 • Yangını çevrenizdekilere, bina yönetimine duyurun.
 • İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için eldeki imkanlardan yararlanın.
 • Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın.
 • Tüm bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayın.
 • Görevlilerin sağlıklı çalışabilmesi için yangın sahasına başkalarının girmesine izin vermeyin.

APARTMANLAR DA YANGIN İÇİN ÖNLEMLER

Apartmanlar, yangın tehlikesinin bir anda büyük facialara dönüşebileceği ortak ve toplu yaşam alanlarıdır. Hatalı inşa edilmiş, üzerinde çatlaklar olan, hatta tıkanmış bacalar her an bir yangına sebebiyet vererek tüm apartmana yayılabilir. Aynı şekilde tavan arası ve bodrum katlarının temizliği de önemlidir. Bu noktada Barışkan Yönetim, profesyonel yöneticiliğini üstlendiği apartman ve sitelerin ortak alanlarında, bilhassa yangın tüpü temin, dolum, bakım ve talimatları konusunda gerekli tedbirleri almaktadır.