BİZDEN

APARTMAN YÖNETİCİLİĞİNDE DÜNDEN BUGÜNE NELER DEĞİŞTİ?

Gaye Barışkan
Barışkan Yönetim ve Danışmanlık Yöneticisi/Ekonomist
gaye@bariskanyonetim.com
Bazen karşılaştırma yaparak, eski ile yeniyi yan yana koyarak kat ettiğimiz yolun büyüklüğünü çok daha rahat fark ederiz. Apartman Yöneticiliğindeki kabuk değişimine de bu gözle baktığımızda, aslında ne denli çarpıcı bir değişim yaşadığımızı görebiliyoruz… Sayfalarımızda bu değişimin adımlarını hatırlatmak istedik. İşte 7 soruda dünden bugüne Apartman Yöneticiliği… 1. Apartman yöneticisinin profili

  Dün: Genellikle apartman sakinleri arasında yaşayan emeklilerin yöneticilik yaptığı yıllardı. Özellikle 80'lerin unutulmaz televizyon dizisi "Bizimkiler"deki Yönetici Sabri Bey, dünün Yönetici profilini en iyi anlatan örneklerden biri olarak hafızalarımızdan hiç silinmedi. O yıllarda genellikle kararlar -bazen toplantıya bile gerek duyulmadan- bizzat Yönetici tarafından verilir, diğer malikler komşularını kırmamak, üzmemek için fikirlerini dahi söylemekten çekinirlerdi.

  Bugün: Avrupa ve Amerika'da olduğu gibi artık binalar "Profesyonel Apartman Yöneticileri" tarafından yönetiliyor. Günümüzün Apartman Yöneticileri artık bu alanda uzmanlaşmış, yüksek tahsilli, tecrübeli ve öngörülü bir profile sahipler.

 2. Aidatların toplanma yöntemleri

  Dün: Yönetici tarafından her bir gider kalemi tek tek ve eşit olarak bölünür, makbuz karşılığı apartman görevlisi tarafından tüm dairelere dağıtılırdı. Ardından yine apartman görevlisi dairelerin kapısını çalarak elden para toplar, topladığı parayı yöneticiye teslim ederdi. Yönetici de bu paralarla binanın ihtiyaçlarını karşılardı.

  Bugün: Elden para toplama ve makbuzla para isteme dönemleri kapandı. Artık tüm malik ve sakinler, apartman adına açılan banka hesabına, daire numaralarını belirterek ödeme yapabiliyorlar. Böylelikle şeffaflık ve güvenilirlik en üst seviyede oluyor. Biz, Barışkan Yönetim olarak bankaya çeşitli nedenlerle (hastalık, engel gibi) gidemeyen maliklerimiz için tahsilat yapsak bile, o miktar tarafımızdan derhal bankaya yatırılıp dekontu da makbuza iliştirilerek dosyalanıyor. Her ödeme "eşit olarak" paylaştırılmıyor. Yasanın istediği şekilde, kimi zaman arsa payı kimi zaman eşit olarak yapılabiliyor. Bu noktada Genel Kurul kararlarının önceliği esas alınıyor.

 3. Yönetim defterinin tutulması ve bilanço hazırlanması

  Dün: Defter tutulmasına genellikle çok dikkat edilmezdi. Çünkü diğer daire sahipleri komşularını kontrol etmeye, hesaplarını nasıl tuttuğunu görmek istemeye çekinirlerdi.

  Bugün: Profesyonel Yönetimlerde şeffaflık ve tüm gelir-giderlerin usulüne uygun kayıt altına alınması önemli bir husustur. Biz, Barışkan Yönetim olarak hem klasik usul işletme defteri tutuyoruz hem de bilgisayar destekli programlarla takip yapıyoruz. Dönem sonlarında gelir-gider arasındaki ince ayarı gösteren bilançoyu hazırlayarak tüm maliklerimizle paylaşıyoruz.

 4. Apartman toplantıları ve karar süreçleri

  Dün: Eskiden apartman toplantıları, içinde yaşanılan binayı ciddi derecede ilgilendiren kararların alındığı önemli toplantılar olarak görülmez, adeta bir "kabul günü" havasında geçerdi. Bazen kanundaki yeter sayılardan ziyade "çok dairesi olanın, binada en eski olanın" tercihine göre kararlar çıkabilirdi. Dargın olduğu komşusunun evinde toplantı olduğunu bilen başka bir malik o toplantıya katılmazdı.

  Bugün: Evlerde yapılan "kekli-börekli" toplantı dönemi kapandı. Apartman toplantıları Barışkan Yönetim'de adeta kabuk değiştirdi; yönetim ofisimizin toplantı odasında çeşitli sunumlar ve gerektiğinde duruma göre teknik kişilerin de katılabileceği toplantılar ağırlık kazandı. Herkesin huzur ve güven içinde konuşabildiği, tartışmalardan ve gerilimlerden uzak "tarafsız bölge" olan yönetim ofisimiz, toplantılar için yıllardır maliklerimizin de beğenisini kazanıyor. Toplantı sırasında içilen kahvelere eklenen ikramlar ve sıcak sohbet de cabası…

 5. Apartman görevlilerinin hakları

  Dün: "Apartman Görevlisi" yerine, yaygın olarak "kapıcılık" kavramı vardı. Kapıcılar, sadece kömür taşıyan, bazen hakları hiçe sayılan, bazı binalarda nasıl yaşadıkları dahi önemsenmeyen emektarlardı.

  Bugün: Gerçek bir Profesyonel Yönetim için "Apartman Görevlileri" son derece önemlidir. İyi bir Apartman Görevlisi, tıpkı bir binanın sağlam kolonları gibi güven taşır. Barışkan Yönetim olarak bizim en çok önem verdiğimiz konulardan biri de budur. Artık binaya gelipgiden kişilere dikkat eden, servis saatlerini önemseyen, giyim ve kuşamına özen gösteren, üslup ve konuşmasında itinalı davranan görevlilerimiz var. Onların maaşlarından izin haklarına, sigortalarından bayram ikramiyelerine kadar çok büyük bir titizlik içinde çalışıyoruz.

 6. Ortak alan tadilatları

  Dün: Eskiden apartman tadilatlarında, binada sözü en çok geçen kişinin "tanıdığı" ya da "bulduğu" ustalar çalışırdı. Bu nedenle de yapılan işte herhangi bir eksik ya da hata olduğunda, bunu fark eden malikler söylemeye çekinirlerdi. İşin fiyatı ise iş bitiminde hak edişe göre şekillenir ve kimi zaman daireler için sürpriz rakamlar ortaya çıkardı.

  Bugün: Bugünün Yönetim anlayışında ortak alan tadilatları için daha profesyonel bir süreç mevcuttur. Barışkan Yönetim olarak bizler, öncelikle en az iki yetkili kişiye keşif yaptırarak çalışmalarımıza başlıyoruz. Ustaların seçiminde bizim de önceliğimiz, binanın yıllardır tanıdığı eski usta ya da ustaları olmaktadır. Ancak binanın eski ustası dahi olsa keşif, takip, fiyat araştırma ve bütçe hazırlama gibi süreçler için sorumluluğumuzu mutlaka yerine getiriyoruz. Keşif sayesinde işle ilgili teknik detayları ve fiyatları hazırlıyor, bu raporu ilgili kat malikleriyle paylaşarak onaylarını aldıktan sonra tadilat çalışmalarını başlatıyoruz. Tüm bu süreçte ve tadilat boyunca işin takibini üstlenmekteyiz.

 7. Ortak alan giderlerinde yaşanan anlaşmazlıklarda izlenen yol

  Dün: Ortak alan giderlerinde bir anlaşmazlık çıktığında, yaşı en büyük olan kat malikine ya da en uzun süre yöneticilik yapan daireye danışılır, "bir bildiği vardır" denirdi. Kimi zaman tartışmalar uzar, kalpler kırılır, aynı binada insanlar yüz yüze bakmak dahi istemezlerdi.

  Bugün: Artık Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Apartman Genel Kurul Kararları esas alınarak; yasalara uygun, sulh ortamında, herkesin rahatlıkla ikna olduğu sorunsuz kararların altına imza atılıyor.

YARININ YÖNETİCİSİ NASIL OLACAK?

Yaşam koşulları, teknik gelişmeler, değişen ihtiyaçlar… Her biri bizleri zaman içinde daha bilinçli olmaya itiyor. Nasıl ki dişimiz ağrıdığında üzerine kolonya sürmek yerine bir diş hekimine gidiyorsak ya da televizyonumuz bozulduğunda bilmeden kurcalamak yerine servisi çağırıyorsak; artık "Apartman Yöneticiliği"nin de uzmanlık isteyen bir alan olduğunu kabul ediyoruz. Dün kocaman bir binanın yönetimini kendi aramızda yaparken; bugün artık işi profesyonel ellere bırakmayı, gerginlikten uzak huzurlu bir apartman hayatını daha çok istiyoruz. Bilinçle yaklaştığımız her konuda olduğu gibi Apartman Yöneticiliğinde de hepimizin aradığı iki temel kural "tecrübe ve dürüstlük." Her alanda tanık olduğumuz mesleki suistimalleri Apartman Yöneticiliğinde de görüyor; ancak bu tip yaklaşımların, "Profesyonel Apartman Yöneticiliğiyle" ilgisi olmadığının ve zaman içinde yok olduklarının canlı tanıkları oluyoruz. Yarının Apartman Yöneticiliği, bugün Barışkan Yönetim olarak benimsediğimiz tecrübe ve güven kavramları üzerinde yükselmeye devam edecek. Bu nedenle tüm kat maliklerimizin, seçimlerinde "güven, tecrübe, referans" gibi değerleri önemsemeleri gerektiğine her zaman dikkat çekmeye devam edeceğiz.

Barışkan Yönetim olarak bizler, "Profesyonel Apartman Yöneticiliği" alanında Türkiye'de hizmet veren ilk şirketiz ve 30 yıldır sadece "bina" yönetiyoruz. Değerlerimiz, prensiplerimiz, dürüstlüğümüz ve şeffaflığımız söz konusu olduğunda tevazu göstermeyiz, kendimize güvenimizin en belirgin göstergesi meslekteki yıllarımız ve referanslarımızdır.İLGİLİ HABERLER

>>"APARTMAN YÖNETİMİNDE KRİTİK SORUNLAR, PRATİK ÇÖZÜMLER" haberini görmek için tıklayınız...


>>"30 Yıldır Huzur ve Güven İnşa Ediyoruz" haberini görmek için tıklayınız...