SİGORTA

Apartmanlar için mutluluk teminatı ortak alan sigortası

KONUT SİGORTASI İLE BİNA SİGORTASI KARIŞTIRILIYOR

Konut sigortası ile ortak alan sigortası farklı kapsamdaki sigortalar olmasına rağmen zaman zaman karıştırılıyor.

Bu noktada her iki sigortayı nasıl ayrıştırabiliriz?

Bu önemli bir nokta ve biz bu sorunun cevabını aslında ROYAL adlı ürünümüzün sloganında çok net bir şekilde ifade ediyoruz: "Yaşam ortak, sigortası da." Konut sigortası, bir insanın yaşadığı konut içindeki kendi bireysel yaşamıyla ilgili riskleri kapsayan bir sigorta ürünüdür. Oysa ortak alan sigortası, bir sitede ya da apartmanda yaşayan maliklerin, kiracıların ortak paylaşım alanlarıyla ilgili ortak sorumluluklarını teminat altına alan sigortadır. Kısacası ortak alan sigortası; kişinin kendi özelindeki sigortalanabilir menfaatlerini değil, ortak yaşamı paylaştığı alanlardaki ortak değerlerin sigortasını, o alanı paylaştığı diğer kişilerle birlikte karşılamasını içeriyor.

Tüm bakımlarını yaptırdığınız halde bozulan asansörünüz, rutin işleri halletmek için bankaya giden apartman görevlinizin geçirdiği kaza, apartmanınızın çatısından düşüp bir arabaya zarar veren çiçek saksısı, apartman kapınızın kırılan camı… Apartmanınıza dair küçük ya da büyük her sorun sizin sorumluluğunuzdur. Ortak alan sigortası ile tüm bu sorunlara karşı kendinizi korumaya alabilirsiniz. Üstelik düşündüğünüzden çok daha kapsamlı ve ekonomik poliçelerle…

Barışkan Yönetim&Danışmanlık olarak 30 yıllık tecrübemiz, bize her zaman alanında uzman çözüm ortaklarıyla çalışmanın önemini gösterdi. Çözüm ortaklarımızla sürekli ilişki halinde olmak, sorunlara ortak pencereden bakıp çözüm aramak yaptığımız işte her zaman bir fark yarattı. Apartments dergisi okuyucuları için değerli bir çözüm ortağımız olan Ray Sigorta ile bir araya geldik ve bina sigortasıyla ilgili detayları konuştuk. Ray Sigorta Pazarlama Direktörü Feridun Art, Pazarlama Grup Lideri Alen Karabetyan ve Kurumsal İletişim Uzmanı Selda Çamlıbel ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli toplantının sonunda apartman yöneticileri ve kat malikleri için ortak alanların sigortalanması ve bunun getirdiği avantajlarla ilgili oldukça değerli bilgiler edindik. Toplantıda Barışkan Yönetim&Danışmanlık olarak konuya dair görüşlerimizi, önerilerimizi ve yaşadığımız örnek olayları da paylaşma fırsatı yakaladık. Bu önemli buluşmadan satırbaşlarını sizler için derledik.

Konut sigortası yaptıran bir kişi, ortak alan sigortasının güvencesinden nasıl faydalanıyor?

Bunu basit bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki ortak alan sigortası olan bir apartmanda, konut sigortası yaptıran bir daire ortak yer hasarı nedeniyle (ortak kalorifer borusunun patlayarak daireye zarar vermesi, ortak yerden kaynaklanan su baskınının daireye sızması gibi) zarar gördü. Böyle bir durumda oluşan zarar bina yönetimine rücu ederse, esas muhatap "bina sigortası", yani sigorta şirketidir. Meydana gelen zarar, bina sigortası kapsamında karşılanmaktadır. Dolayısıyla ortak alan sigortası, hem bina yönetimini hem de diğer kat maliklerini güvence altına alarak herkesi ek bir masraftan kurtardığı için oldukça avantajlıdır.

Biraz daha açarsak; ortak alan sigortası neleri kapsıyor? Bu noktada ROYAL hangi teminatları içeriyor?

Binalar için temel teminat olan yangının yanı sıra; hırsızlık, ek teminatlar olarak adlandırdığımız fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, duman, hava ve kara taşıtlarının çarpması gibi yangına neden olabilecek temel riskler ortak alan sigortası kapsamındadır. Bizim ürünümüz ROYAL, bunların yanı sıra riske özel teminatları da kapsamına alıyor...

ROYAL'i diğer bina sigortalarından ayıran özel teminatlar nelerdir?

Ray Sigorta olarak ürünlerimizi geliştirirken, ihtiyaç noktalarını pazar araştırmalarımızın sonuçlarına bakarak tespit ediyoruz. Bizim sloganımız ideali yakalamaktır. Amacımız, herhangi bir teminatı çok yüksek limitlerle vermek yerine; tüm teminatları ideal standartlarıyla insanların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde verebilmektir. Bu nedenle ideal kelimesi bizim için sihirli bir kelimedir ve bizim hareket noktamızın temelini teşkil eder.
ROYAL'i diğer bina sigortalarından farklı kılan özel pek çok teminat mevcut. Enkaz kaldırma, üçüncü şahıs sorumluluğu, işveren sorumluluğu, bilhassa siteler için önemli olan bitki ve çevre düzenlemesi teminatı ROYAL'in özel teminatları arasında. Ayrıca klasik bir teminat olarak söyleyebileceğimiz cam kırılması teminatı bizim için çok önemli. Çünkü sitelerin ortak alanlardaki kırılan camlarının maliyetini düşündüğümüzde bu teminatın değeri çok daha net anlaşılıyor. Yine özel bir teminat olarak yeni yatırımlar da ürünümüzün kapsamı içinde yer alıyor. Örneğin, bir sitede spor tesisi kurulacağını düşünün. Tabii bu yeni yatırımın sigortaya eklenmesi belirli bir zaman alabilir. Bizim ürünümüzde bu teminat 30 gün boyunca poliçeye dahil olarak veriliyor; ancak 30 gün sonrası için beyan etmek gerekiyor.

ROYAL, asansör, klima, jeneratör gibi makineler için makine kırılması teminatını da içeriyor. Burada şunu da belirtmemiz gerekir; sigorta kapsamındaki özellikle üçüncü şahıs sorumluluk teminatı, asansör üzerindeki sorumluluğu da teminat altına alıyor. Örneğin, apartmana gelen bir misafir kullandığı asansörde kazaya maruz kalmışsa, üçüncü şahıslara karşı bir sorumluluk hali doğacaktır. Bu nedenle poliçe kapsamındaki limit ve genel şartlar çerçevesinde bu tazminat da yine tarafımızca karşılanıyor. Son olarak; yakıttan su sızması, emniyeti suistimal, enflasyon, taşınan para ve işveren sorumluluğu da ürünümüzü tamamen özel hale getiren teminatlar arasındadır.

Ray Sigorta, ortak alan sigortasındaki özel ürünü ROYAL (Ray Ortak Yaşam Alanı) Poliçesi ile apartman ve sitelerde yer alan bahçe, asansör, jeneratör, sosyal tesisler, kısacası tüm ortak yaşam alanlarını güvence altına alıyor...

OLMAZ DEMEYİN!

  • Apartman/site görevlisi aylık elektrik ücretini yatırmaya giderken banka önünde gaspa uğradı, bütün paralar yeniden mi toplanacak?
  • Balkonumuzda bulunan çiçek, rüzgarın etkisiyle aşağı düştü ve yan komşumuzun misafir aracına isabet etti. Durduk yere ben bu zararı karşılamak zorunda mı kalacağım?
  • Elektirikler kesildiğinde apartman/site görevlisi jeneratörü çalıştırırken ani hareket sonucu jeneratör kırıldı. Kimbilir kaç TL tamir parası ödeyeceğiz?

Endişelenmeyin! Meydana gelebilecek bu zararlar, ortak alan sigortası poliçenizde yer alan teminatlardaki limit ve şartlar dahilinde karşılanmaktadır.

Şehir Efsanesi

Ortak alan sigortası yaptırmak pahalı bir iştir.

GERÇEK: ORTAK ALAN SİGORTASI EKONOMİKTİR!

Toplum genelinde yaygın kanının aksine ortak alan sigortası, aslında kapsamı içine aldığı büyük riskler ve bir yıla yayılan uygun taksitlendirme seçenekleri düşünüldüğünde oldukça ekonomik bir üründür.