HUKUK PENCERESİ

EV ALMA KOMŞU AL

Av. Hesna Satır
hukuk@bariskanyonetim.com

"Barışkan Yönetim olarak bizler, bu sorunları icra ya da mahkeme safhasına getirmeden ya da en aza indirerek ihtilafsız çözme gayreti içindeyiz."

Günümüz kent yaşamında, özellikle metropol bir kent İstanbul'da apartman-site sorunlarıyla ilgili (ortak gider alacaklarının tahsili, ortak yere tecavüzün önlenmesi, apartman görevlisiyle ilgili sorunlar, komşuların birbirlerini rahatsız etmesi durumunda hakimin müdahalesi gibi) icra daireleri ve mahkemelerde pek çok dava dosyası bulunmaktadır. Barışkan Yönetim olarak bizler, bu sorunları icra ya da mahkeme safhasına getirmeden ya da en aza indirerek ihtilafsız çözme gayreti içindeyiz.

Apartmanlar, iş merkezleri ve sitelerde; yönetim planına göre her yıl ya da iki yılda bir yapılması gereken olağan kat malikleri gündemi ile gerekli olduğu zaman yapılacak olağanüstü kat malikleri toplantı gündemini içeren toplantı davetlerini hazırlamak kolay gibi görünebilir. Bu toplantılarda, bir araya gelmek durumunda kalan farklı karakter ve kültürlere sahip insanlar arasında çekişme olmadan uzlaştırıcı bir yol izleyerek yine kat maliklerinin yararına kararlar alabilmek elbette kolay değildir. Uzman yöneticiler (Gaye Barışkan & Aylin Barışkan), olumlu ve uzlaştırıcı yaklaşımlarıyla kat malikleri yararına en doğru kararları alma konusunda gereken desteği en iyi şekilde sunma çabası içindedirler.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kat maliklerinden her biri, aralarında başka türlü bir anlaşma olmadıkça: kapıcı, kaloriferci, bahçıvan, bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere, ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya ihtiyaç bulunmadığını ileri sürerek bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Apartman, iş merkezi ve sitelerde, ortak giderlerin kat maliklerine yukarıda belirtildiği gibi paylaşımını gösteren işletme projesini hazırlama, apartman, iş merkezi ve site adına bankada açılacak yönetim hesabına düzenli bir şekilde ödenmesini sağlama konusunda titiz bir çalışma yapılmaktadır. Ortak giderlerin tahsilinde sürekli sözlü ve yazılı iletişim içinde olmayı gerektirmektedir.

Konusunda uzman yöneticiler (Gaye Barışkan & Aylin Barışkan), mutlaka bankayla çalışmakta, her an denetime açık ve hazır bir şekilde gelir-gider hesaplarını düzenli tutmaktadır. Doğru olanı yaparak; bir yıllık hesap defterini, orijinal belgeleri kat maliki denetçi ya da denetçilere vermeyerek, onların kendi yanlarında inceleme yapmasını sağlamaktadır.
Apartman, iş merkezi ve sitelerde; her türlü onarım-bakım-ilaçlama gibi gerekli işleri bu konuda ehil kişi ya da kuruluşlara yaptırmak, tüm bunları aksatmadan yürütmek bilgi, beceri, düzen gerektirmektedir. Hukuki açıdan yardımcı olduğum uzman yöneticiler (Gaye Barışkan & Aylin Barışkan) bunların üstesinden gelmektedir.

"Ev alma, komşu al." özlü sözündeki gibi düzenli ve huzurlu yaşamınızın sürekliliği için Profesyonel Yönetim'in farkındalığını ve konforunu hissetmek gerekir. Her türlü hukuki sorununuzu lütfen bize iletin, penceremizde yanıtlayalım. Disiplin ve saygı; özgürlüktür!

Bir dahaki pencerede buluşmak üzere hoşça kalın.İLGİLİ HABERLER

>>"PAY ÖLÇER SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?" haberini görmek için tıklayınız...

>>"Doğru Bildikleriniz Yanlış Olabilir!" haberini görmek için tıklayınız...