bitirirken...

Şubat 21 2013

3 Ağustos 1994
Sayın sakinlere, (Ücret Artırımı Teklifi),

Ülkemiz insanları Cumhuriyet tarihinin (1929'daki dahil) en büyük ekonomik krizini yaşamaktadırlar. Enflasyon % 145'ler mertebesine yükselmiş, alım gücü tüketim malları için olduğu gibi ondan daha önemli olan yaşam, hususi ihtiyaçlar için kalmamıştır (Düşük ücretliler için).

Hükümet, işveren ve işçi temsilcilerinin asgari ücret komisyonu çalışmaları aralıklarla, tartışmalarla sürüyor. Mevcut asgari ücretin % 80-90 oranında artırılacağı düşünülmektedir.

Biz geciken bu karara, sadece altında kalmamakla yükümlüyüz. 1 Temmuz 1994 tarihinden itibaren geçerli olarak yönetim, kapıcı ve kaloriferci ücretlerinin (% 145 enflasyonu kısmen dikkate alarak) % 50 oranında artırılması zaruretini yüksek takdir ve tensiplerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Abdurrahman Barışkan
Yönetici

Bundan tam 30 yıl önce açılmıştı ilk defter. Yıllarca devam edecek uzun bir yolculuğun ilk satırlarıydı o yapraklara işlenen... Ve onu sonra başka defterler izledi. Her yeni defter başka bir tecrübenin imzasını, her bir tecrübe ise yeni dostlukları 30. yıla taşıdı gururla. Üç kuşak boyunca tutulan o defterler bugün bir geleneğin, çok değerli bir mirasın adıydı artık...

Abdurrahman Barışkan'ın 19 yıl önce zarif düşüncesiyle kaleme aldığı satırlar, bu mirasın hangi değerlerden beslenerek bugünlere geldiğinin ipuçlarını veriyor adeta. Barışkan Yönetim, insana ve çalışana saygı temelinden güç alarak A. Ertuğrul Barışkan'ın profesyonelleşme konusundaki yoğun emekleriyle büyüttüğü mirasını, şimdi 3. kuşak temsilcileriyle yarınlara aktarıyor. 30. yılın gururu bu kez bir bina yönetim defterinin satırlarından değil, o mirasın bir başka değerli parçası olan Apartments dergisinin satırlarından kocaman teşekkürlerle ulaşıyor tüm kat maliklerine ve sakinlerine...

Bitirirken

İLGİLİ HABERLER

>>İlkbahar 2012 editörün yazısını görmek için tıklayınız...


>>Kış 2012 editörün yazısını görmek için tıklayınız...